All news

Published at 15-04-2022
KrasnoLud - logo

Budowa lokalnego repozytorium kultury ludowej, dofinansowana jest przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska. W ramach przedsięwzięcia nagrane zostaną materiały ilustrujące powstawanie artefaktów sztuki ludowej: pisanki, wycinanki, palmy wielkanocnej, rzeźby, obrazu ludowego, naczynia glinianego. Filmy będą opatrzone komentarzami etnografów, partnerujących w projekcie. Pomysłodawcą i koordynatorem zadania jest etnograf Mateusz Soroka.

NCK logo

Author: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Back
Najnowsze wydarzenia
Recent events
Wirtualne zwiedzanie
Virtual tour
Galeria
Krasnystaw Gallery
Wystawy
Exhibitions