Wystawy zakończone

„W kręgu rzeźbiarzy ludowych ziemi krasnostawskiej” - wystawa

Opublikowane dn. 20-10-2021
W kręgu rzeźbiarzy ludowych ziemi krasnostawskiej

„W kręgu rzeźbiarzy ludowych ziemi krasnostawskiej” jest ekspozycją prezentującą prace twórców ludowych zarówno z podkrasnostawskich wsi jak i samego Krasnegostawu, które trafiały do Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie od początku funkcjonowania placówki.

Na wystawie zgromadzono rzeźby autorstwa Franciszka Stećki z Tarzymiech, Józefa Lisa ze Stryjowa, Czesława Lipy, Stanisława Lipy, Bolesława Adamiaka i Jana Pastuszaka z Siedlisk, Józefa Demczuka z Łanów, Antoniego Szymaszka z miejscowości Suszeń oraz Bolesława Piaseckiego z Krasnegostawu. Okres twórczości wymienionych artystów przypadł na lata istnienia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, która kulturę chłopską wyniosła na ideologiczne sztandary. Był to również czas pozyskiwania przez Muzeum Regionalne w Krasnymstawie sporej ilości obiektów o charakterze etnograficznym. Przy muzeum działała komisja zakupowa, złożona z krasnostawskich muzealników, dodatkowo wspomagana przez fachowców pracujących w Muzeum Okręgowym w Lublinie (obecnym Muzeum Narodowym w Lublinie).

Tematyka poruszana przez twórców ludowych stanowi spektrum otaczającego ich świata i własnych przeżyć. Prace codzienne na wsi, chłopska religijność, ale również traumy stanowiące pokłosie wojennej zawieruchy wybijają się na pierwszy plan. Każdy z artystów miał swój charakterystyczny sposób ekspresji, przejawiający się w indywidualnym podejściu do drewna – podstawowego, wykorzystywanego przez nich materiału.

Wystawa czynna do 27 grudnia 2021 r.

 W kręgu rzeźbiarzy ludowych ziemi krasnostawskiej

Autor: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Powrót
Najnowsze wydarzenia
Najnowsze wydarzenia
Wirtualne zwiedzanie
Wirtualne zwiedzanie
Galeria
Galeria Dawny Krasnystaw
Wystawy
Wystawy