Wszystkie aktualności

Badania terenowe nad kapliczkami Ziemi Krasnostawskiej

Opublikowane dn. 18-04-2024
EtnoPolska logo

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu realizacji przez Muzeum Regionalne w Krasnymstawie zadania pn. „Badania terenowe nad kapliczkami Ziemi Krasnostawskiej”.

W planie działań przewidziane jest zinwentaryzowanie, zadokumentowanie i udostępnienie na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie zebranego i opracowanego materiału dotyczącego 10-12 kapliczek z terenu powiatu krasnostawskiego (również we wcześniejszych granicach), które stanowią istotną wartość kulturową i historyczną dla regionu. Wydany zostanie również folder prezentujący efekty badań.

Zadanie jest realizowane w ramach programu EtnoPolska, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Całkowita wartość projektu:15 000,00 zł Środki z sektora finansów publicznych pozostające w dyspozycji NCK: 11 000,00 zł Dotacja celowa z Powiatu Krasnostawskiego: 4 000,00 zł

EtnoPolska logo

 

Autor: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Powrót
Najnowsze wydarzenia
Najnowsze wydarzenia
Wirtualne zwiedzanie
Wirtualne zwiedzanie
Galeria
Galeria Dawny Krasnystaw
Wystawy
Wystawy