Wszystkie aktualności

Wideomonitoring i nowy sprzęt komputerowy w krasnostawskim muzeum

Opublikowane dn. 14-12-2023
Sprzęt komputerowy

Muzeum Regionalne w Krasnymstawie zakończyło realizację zadania pn. „Zabezpieczenie i informatyzacja Muzeum w Krasnymstawie poprzez zakup monitoringu wizyjnego i sprzętu komputerowego”.

W ramach inwestycji w siedzibie muzeum zainstalowano nowoczesny wideomonitoring, zakupiono trzy stacjonarne zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem biurowym oraz laptop z pakietem MS Office i zestawem programów do obróbki grafiki cyfrowej. Ponadto zakupiono serwer PC, multimedialny monitor, profesjonalny aparat cyfrowy oraz sieciowe urządzenie wielofunkcyjne. Jednym z elementów realizacji zadania był także zakup i wdrożenie dziedzinowego systemu ewidencji eksponatów muzealnych.

Na realizację przedsięwzięcia muzeum otrzymało kwotę 108.000,- zł jako dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu Infrastruktura Kultury 2023 oraz dotację z Powiatu Krasnostawskiego w wysokości 70 tys. zł., z przeznaczeniem na tzw. kwalifikowany wkład własny (65,5 tys. zł.) i pokrycie kosztów inspektora nadzoru (4.5 tys. zł.). Autorem i koordynatorem projektu był pracownik muzeum, p. Marcin Wilkołazki.

Wartość projektu to: 173.500,00 w tym dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 108.000,00 i wkład własny 65.500,00

Sprzęt komputerowy

Wideomonitoring

Tablica informacyjna

Autor: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Powrót
Najnowsze wydarzenia
Najnowsze wydarzenia
Wirtualne zwiedzanie
Wirtualne zwiedzanie
Galeria
Galeria Dawny Krasnystaw
Wystawy
Wystawy