Wszystkie aktualności

Wyniki 5. edycji konkursu plastycznego "Muzeum prezentuje!"

Opublikowane dn. 31-03-2022
Wyniki 5. edycji konkursu plastycznego "Muzeum prezentuje!"

V edycja konkursu plastycznego "Muzeum prezentuje!" organizowanego przez Muzeum Regionalne w Krasnymstawie dobiegła końca. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z powiatu krasnostawskiego.

Prace nadesłali uczestnicy z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie, Zespołu Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej. im. Stanisława Konarskiego w Krasnymstawie, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Izbicy oraz Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym. Dziękujemy za tak liczny udział!

Zadanie konkursowe polegało na sportretowaniu swojej rodziny w jednym z wybranych przez uczestnika wnętrz muzealnych. Prace, wykonane w dowolnej technice dwuwymiarowej, można było nadsyłać na adres mailowy Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie do 15 lutego 2022 roku. Zaproponowane zadanie miało na celu nie tylko zachęcenie do zapoznania się z prezentowanymi w muzeum ekspozycjami stałymi. Zamiarem organizatora konkursu było rozbudzenie wyobraźni uczestników i przeniesienie ich rodzin do wybranej epoki. Jak można sądzić po pojawiających się w pracach pięknych, stylowych strojach - plan został zrealizowany. Wyłonienie zwycięzców i laureatów spośród wszystkich prac nie było łatwym zadaniem. Jury konkursowe obradowało w składzie: Joanna Kawęcka - dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie, Andrzej Gołąb - dyrektor Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, Elżbieta Sobczuk - kustosz w Dziale Archeologii Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, Maja Toczona - Wal - adiunkt w Dziale Sztuki Dawnej i Sakralnej Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie oraz Katarzyna Dziewulska - kierownik administracyjny Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie.

Wyniki konkursu:

I Miejsce - Maria Kowalczyk

II Miejsce - Wojciech Smalira

III Miejsce - Michał Matysiak

Wyróżnienie otrzymują:

Aleksandra Jakubiak, Oliwier Szarek, Rafał Marucha, Aleksandra Lasota, Martyna Liśkiewicz, Klaudia Żuk, Hubert Bartnik, Laura Hawryluk, Lena Łosiewicz oraz Małgorzata Kluch.

8 kwietnia 2022 roku w siedzibie Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie odbędzie się uroczystość wręczenia nagród, na którą zapraszamy wszystkich uczestników konkursu.

Dziękujemy Burmistrzowi Krasnegostawu Panu Robertowi Kościukowi oraz Staroście Powiatu Krasnostawskiego Panu Andrzejowi Leńczukowi za objęcie wydarzenia Honorowym Patronatem i Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie za przygotowanie nagród. Organizację konkursu wsparł Powiat Krasnystaw, Gmina Krasnystaw oraz Miasto Krasnystaw. Serdecznie dziękujemy!

Autor: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Powrót
Najnowsze wydarzenia
Najnowsze wydarzenia
Wirtualne zwiedzanie
Wirtualne zwiedzanie
Galeria
Galeria Dawny Krasnystaw
Wystawy
Wystawy