Нумізматика

20 злотих - пам'ятна монета - Болеслав I Хоробрий

20 злотих - пам'ятна монета - Болеслав I Хоробрий

Moneta okolicznościowa (jubileuszowa) / bulionowa wybita na zlecenie Banku Polskiego przez Mennicę Państwową w czerwcu 1926 roku z okazji 900. rocznicy koronacji Bolesława I Chrobrego (obchodzonej w roku poprzednim). Na awersie stylizowany orzeł państwowy, w otoku napisy określające kraj emitenta: RZECZPOSPOLITA POLSKA i nominał: 20 ZŁOTYCH 20. Ne rewersie ukazano lewy profil władcy w koronie otwartej na głowie. W otoku napisy: BOLESŁAW CHROBRY 1025-1925 oraz herb Kościesza – znak mennicy warszawskiej. Brzeg monety ząbkowany. Projektantem monety została zwyciężczyni konkursu – rzeźbiarka Zofia Trzcińska-Kamińska. Według tego samego projektu powstała także złota moneta o nominale 10 złotych. Emisja przez Bank Polski monet bitych w złocie i srebrze była ważnym elementem rządowej reformy monetarnej z 1924 roku. Wydane wówczas „Rozporządzenie o polskim systemie monetarnym” mówiło m.in. iż „jednostką monetarną Rzeczypospolitej Polskiej jest złoty”, który ma wartość 9/31grama czystego złota, ten zaś dzieli się na 100 groszy. W 1927 roku Polska opierająca swą walutę na parytecie złota przystąpiła do systemu Gold Standard, a prezydent Ignacy Mościcki w wydanym przez siebie dekrecie zapowiadał respektowanie zasad Klubu Złotej Waluty tj. nieograniczoną wymianę biletów (banknotów) Banku Polskiego na złote monety. Eksponat zakupiony do zbiorów w 1963 roku.

Автор: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Повернення
Najnowsze wydarzenia
Останні події
Wirtualne zwiedzanie
Віртуальний тур
Galeria
Красниставська галерея
Wystawy
Bиставки