Історія

Орел партизана А́рмії Крайової

Orzeł partyzanta Armii Krajowej

Orzeł z blachy aluminiowej. Korona zamknięta, szyja wygięta esowato do tyłu, skrzydła z dwóch warstw piór tworzących jeden łuk. Nogi oparte na tarczy amazonek. Na tarczy siedem gwoździ. W warunkach wojny i okupacji bardzo trudno było zdobyć przedwojennego regulaminowego orła wojskowego, stąd próbowano temu zaradzić uruchamiając w niektórych miejscach (m.in. w Łodzi i Radomsku) konspiracyjną produkcję seryjną nawiązującą do orła wz. 1919 lub według nowych projektów. Produkcja ta nie zaspokajała jednak potrzeb podziemnej armii. Dlatego też orły wytwarzane były często przez samych członków Polskiego Państwa Podziemnego w pojedynczych egzemplarzach na własny użytek, czego przykładem jest aluminiowy orzeł wykonany przez nieznaną osobę i używany w oddziałach partyzanckich Armii Krajowej. Eksponat zakupiony do zbiorów w 1997 roku.

 

Orzeł partyzanta Armii Krajowej
Автор: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Повернення
Najnowsze wydarzenia
Останні події
Wirtualne zwiedzanie
Віртуальний тур
Galeria
Красниставська галерея
Wystawy
Bиставки