Історія

План вимірювання міста Красногоставу

Plan pomiarowy miasta Krasnegostawu

Plan powstał kilka lat po poważnych zniszczeniach jakich doznał Krasnystaw w wyniku działań militarnych I wojny światowej (lata 1914-1915). Szczególnie ucierpiały budynki znajdujące się w centrum miasta tj. w zachodniej i południowej części rynku (obecnie Plac 3-go Maja) oraz położone przy ówczesnych ulicach: Podwalnej, Mostowej i Powiatowej, co zostało utrwalone na wykonanych wówczas fotografiach. Po przesunięciu się frontu na wschód w lecie 1915 roku do miasta zaczęli powracać jego mieszkańcy. W 1920 roku Krasnystaw szczęśliwie uniknął najazdu hord bolszewickich, ponieważ najeźdźcy zostali powstrzymani pod Zamościem i Komarowem. W 1921 roku Krasnystaw liczył już około 9 tysięcy mieszkańców, a więc więcej niż u schyłku XIX stulecia. Eksponat podarowany do zbiorów w 1983 roku.

Plan pomiarowy miasta Krasnegostawu,Plan pomiarowy miasta Krasnegostawu,

Автор: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Повернення
Najnowsze wydarzenia
Останні події
Wirtualne zwiedzanie
Віртуальний тур
Galeria
Красниставська галерея
Wystawy
Bиставки