Археологія

Чотириствольна амфора з коробчастої могили

Amfora czteroustna z grobu skrzynkowego

Amfora wchodzi w skład wyposażenia grobu skrzynkowego odkrytego, przypadkowo w roku 1961 w Łopienniku Dolnym. Ma kulisty kształt, cylindryczną szyjkę, zaopatrzona jest również w cztery kolankowate uszka. Naczynie jest bogato zdobione ornamentem w postaci odcisków stempelka oraz zwisających trójkątów. Od charakterystycznej jego formy o brzuścu kulistym przyjęła się nazwa kultura amfor kulistych na określenie społeczności zamieszkujących ziemie w dorzeczu środkowej i dolnej Łaby oraz tereny Niżu oraz częściowo Wyżyn (Śląsk i Małopolska).

 

Автор: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Повернення
Najnowsze wydarzenia
Останні події
Wirtualne zwiedzanie
Віртуальний тур
Galeria
Красниставська галерея
Wystawy
Bиставки