Археологія

ЄГИПЕТСЬКА ФІГУРКА USZEBTI З КОЛЕКЦІЇ ФЕЛІКСА ГРОДЗІЦЬКОГО

Egipska figurka uszebti z kolekcji Feliksa Grodzickiego

W zbiorach muzealnych posiadamy zabytek niezwykły, wchodzący niegdyś w skład kolekcji aptekarza z Turobina, Feliksa Grodzkiego. Jest to figurka w kształcie mumii.

Według ofiarodawcy zabytek został odkryty w okolicy Turobina w urnie wykopanej z ziemi wraz z małą glinianą łyżeczką. Relacja ta świadczy, że zabytek trafił na tereny dzisiejszej Polski jeszcze w starożytności, najpewniej na początku naszej ery.

Uszebti trzyma w dłoniach dwie motyki, na jej powierzchni zapisana jest również formuła magiczna, służąca do jej ożywienia w zaświatach.

W starożytnym Egipcie figurki tego typu były niezwykle popularne, wkładano je do grobu wraz ze zmarłym. Ilość Uszebti oraz surowiec z jakiego je wykonywano świadczyły o jego zamożności. Miały one według wierzeń pracować na Polach Jaru, zapewniając pochowanemu dostatek w życiu wiecznym.

 

Автор: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Повернення
Najnowsze wydarzenia
Останні події
Wirtualne zwiedzanie
Віртуальний тур
Galeria
Красниставська галерея
Wystawy
Bиставки