Археологія

КОРОБЧАТА МОГИЛА КУЛЬТУРИ КУЛЯСТИХ АМФОР З ЛОПЕННИКА-ДОЛЬНОГО , ГМІНА ЛОПЕННИК - ҐУРНИ

Grób skrzynkowy kultury amfor kulistych z Łopiennika Dolnego

Jednym z budzących największe emocje zabytków znajdujących się w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie jest kamienny grób skrzynkowy odkryty, przypadkowo w roku 1961 w Łopienniku Dolnym. Grobowiec stanowi swoistego rodzaju sarkofag, składający się z kilku starannie ociosanych płyt kamiennych, tworzących jego boki i wieko. W chwili odkrycia zaobserwowano, że płyty zespolone były za pomocą gliny.

W grobowcu około 5 tyś. lat temu pochowano dorosłego mężczyznę. Jego ciało, na co wskazuje układ szkieletu, złożono w pozycji skurczonej na prawym boku, z nogami podgiętymi i głową wspartą na kamiennym podgłówku. Zmarłego wyposażono w cztery gliniane naczynia: dwie czterouszne amfory, amforkę i misę. Jedna z czterousznych amfor oraz misa są bogato zdobione ornamentem wykonanym za pomocą odciśniętych stempli, dodatkowo występuje na nich motyw zwisających trójkątów. Ponadto w grobie odkryto ozdoby z szabli dzika oraz narzędzia krzemienne: dłutko oraz siekierkę, zabytki te niestety zaginęły.

Grób skrzynkowy kultury amfor kulistych z Łopiennika Dolnego interpretowany jest jako pochówek osoby o wysokim statusie społecznym. Świadczy o tym przede wszystkim forma grobu, będąca wyrazem idei megalitycznej oraz jego bogate wyposażenie.

 

Grób skrzynkowy kultury amfor kulistych z Łopiennika Dolnego, gm. Łopiennik Górny

Автор: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Повернення
Najnowsze wydarzenia
Останні події
Wirtualne zwiedzanie
Віртуальний тур
Galeria
Красниставська галерея
Wystawy
Bиставки