Археологія

Верхівка мавзолею в Криниці

Zwieńczenie mauzoleum w Krynicy

Jednym z pierwszych obiektów, który trafił do kolekcji naszego muzeum jest kamienny monolit wieńczący niegdyś szczyt piramidalnego mauzoleum w Krynicy. Grobowiec jest monumentalną budowlą w kształcie piramidy wysokiej na ok. 15 m, ustawionej na 5 metrowym postumencie. Uważa się, że w znajdującej się pod budowlą krypcie pochowano Pawła Starszego Orzechowskiego, który zmarł w roku 1612. Człowiek ów należał do innowierczych elit (był arianinem) ówczesnej Rzeczpospolitej. Kamienne zwieńczenie pochodzi więc z przełomu XVI i XVII wieku. „Piramidion” posiada tralkowaty kształt przypominający nieco płomień. Jest wykonany z wapienia bolechowickiego i składa się z jednolitej bryły, która poddana była niegdyś polerowaniu.

Należy również wspomnieć, że miejsce usytuowania mauzoleum, z którego pochodzi zabytek jest szczególne. Zajmuje ono mianowicie szczyt wzgórza górującego nad miejscowością Krupe, znanej szerzej z ruin renesansowo-manierystycznego obronnego założenia pałacowego, które do roku 1644 było siedzibą rodu Orzechowskich. Wzgórze z charakterystyczną piramidą, z racji swej dominacji nad okolicą, zawsze wzbudzało refleksję historyczną wśród mieszkańców regionu.

 

 Zwieńczenie mauzoleum w Krynicy

Автор: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Повернення
Najnowsze wydarzenia
Останні події
Wirtualne zwiedzanie
Віртуальний тур
Galeria
Красниставська галерея
Wystawy
Bиставки