Археологія

Кам’яні дротики

Płoszcze krzemienne -  Grot oszczepu

Zabytek został odkryty przypadkowo w wybierzysku piasku w lesie Borek koło Krasnegostawu w roku 1958. Jest to jedno z pierwszych znalezisk archeologicznych, które trafiło do nowopowstałego muzeum w Krasnymstawie. Zabytki tej kategorii we wczesnej epoce brązu (ok.1800 r. p.n.e.) najpewniej służyły jako groty włóczni lub też noże. Uważa się ponadto, że były one oznakami statusu społecznego.

Grot wykonany z krzemienia wołyńskiego ma lancetowaty kształt z lekko wyodrębnionym masywnym trzonkiem. Jego krawędzie uformowane są starannym retuszem, posiada ono również obustronny retusz na całej powierzchni.

 

 Płoszcze krzemienne -  Grot oszczepu

Автор: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Повернення
Najnowsze wydarzenia
Останні події
Wirtualne zwiedzanie
Віртуальний тур
Galeria
Красниставська галерея
Wystawy
Bиставки