Стародавнє і сакральне мистецтво

Люціан Сіменський Dzieje Narodu Polskiego ( Події Польського Народу)

Люціан Сіменський Dzieje Narodu Polskiego ( Події Польського Народу)

Papier, druk, litografia

druk Maulde i Renou, Paryż 1848 r.

 

Ta wydana w 1848 roku książka ilustrowana jest stalorytami autorstwa Antoniego Oleszczyńskiego – grafika urodzonego 16 stycznia 1794 w Krasnymstawie.

Dziełko otwiera, umieszczone jeszcze przed strona tytułową, przedstawienie Bolesława Chrobrego i Władysława Jagiełły ustawionych po obu stronach wizerunku Matki Bożej z Dzieciątkiem. Scena opatrzona jest francuskim napisem D'après les anciens manuscrits polonaise (Ze starożytnych polskich manuskryptów).

Kolejne, przekładane bibułą, prace to: „Bolesław Wielki uderza Szczerbcem w Złotą Bramę Kijowa”, „Bolesław Śmiały przyrzeka Xiążetom powrócić wydarte im berła”, „Kazimierz W stawi żonę swą przed W Łokietkiem”, „Posłowie tatarscy zaprzysięgają sojusz za panowania J. Albrechta”, „Narodzenie się Władysława Warneńczyka”, „Schin z całym woyskiem zdaie się na łaskę Władysława IV” oraz portret en pied Stefana Czarnieckiego ujęty w architektoniczną ramę.

 

Prace umieszczone w książce Siemieńskiego są niewielką reprezentacją licznego zbioru grafik autorstwa Antoniego Oleszczyńskiego zgromadzonych w Dziale Sztuki Dawnej i Sakralnej Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie.  

Автор: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Повернення
Najnowsze wydarzenia
Останні події
Wirtualne zwiedzanie
Віртуальний тур
Galeria
Красниставська галерея
Wystawy
Bиставки