Постійні виставки

Обладнання сільської хати XIX / XXст.

WYPOSAŻENIE IZBY WIEJSKIEJ XIX/XX W.

На виставці представлені елементи обладнання сільської хати селянського заможного та Середньо заможнього населення красноставського повіту. Традиційним селянським житловим будинкомв кінці XIX і поч. ХХ ст. була халупа , що складалася з хати , сіни і комори. Найважливішим приміщенням будинку була хата, що задовольняє багато функцій у стосунку до його користувачів. Функції житлові, господарські, знакові та естетичні ,а також товарисько-представницькі. Пам'ятники, зібрані на виставці, пов'язані з усімa перерахованими функціями.

Najważniejszym pomieszczeniem domu była izba, spełniająca wiele funkcji w stosunku do jej użytkowników. Funkcje mieszkalne, gospodarcze, kultowe i estetyczne oraz towarzysko - reprezentacyjne. Zabytki zgromadzone na wystawie wiążą się z wszystkimi wymienionymi funkcjami. Meble - główny element wyposażenia wnętrz mieszkalnych, w izbach wiejskich pow. krasnostawskiego pojawiły się w zasadzie w II poł. XIX w. Zaprezentowano wszystkie grupy mebli; schówkowe w tym skrzynie i kufry, półki i półki z łyżnikami, kredensy - wypoczynkowe; łóżka i kołyski, "szlabany", ławy i ławy z poręczami bocznymi, stoły, stołki i krzesła, sprzęty służące do utrzymania czystości. Wśród drobnych sprzętów domowych pokazano; ceramikę, naczynia klepkowe, sprzęt kuchenny. Na szczególną uwagę zasługują obrazy o treściach religijnych, wykonane różnymi technikami. W grupie dekoracji wnętrz mieszkalnych umieszczono wycinanki, "pająki", sztuczne kwiaty.

 

Автор: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Повернення
Najnowsze wydarzenia
Останні події
Wirtualne zwiedzanie
Віртуальний тур
Galeria
Красниставська галерея
Wystawy
Bиставки