Постійні виставки

ЗАМОК І САДИБА У КРУПЕ

Eksponaty

На виставці представлені архітектурні деталі із замку в Крупе з років 1604 - 1608 зведені Павлом Оріховським, сураським старостою. Замок являв собою великий просторний комплекс, розташований на краю долини річки Круп'янки, правобережної притоки Вепру. Оточений був ставками і затоками річки і залишками рову на трасі Краснистав-Хелм. Замковий комплекс складається з самого замку і утворює ним замкнутий укріплений периметр . На виставці представлені пічні плитки XVII століття, фрагменти скляного та керамічного посуду.

Otoczony był stawami i rozlewiskami rzeczki i pozostałościami fosy przy trasie Krasnystaw-Chełm. Zespół zamkowy składa się z zamku właściwego i tworzącego z nim zamknięty obwód warowny przedzamcza. Na wystawie pokazano kafle piecowe pochodzące z XVII w., fragmenty naczyń szklanych i ceramicznych.


Dwór wzniesiony przed 1779 r. przez Jana Michała Reja, starostę nowokorczyńskiego, ukończony po 1782 r., przebudowany w 1840 r. Na wystawie pokazano fotografie dworu w Krupem oraz kafle glazurowane na biało, pochodzące z pieców we dworze. Wystawę zamykają zdjęcia grobiska w Krynicy z kamiennym uwieńczeniem wieży w postaci okazałej tralki pochodzącej z tamtejszej kaplicy grobowej Pawła Orzechowskiego podkomorzego chełmskiego zm. 1612 r.

Автор: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Повернення
Najnowsze wydarzenia
Останні події
Wirtualne zwiedzanie
Віртуальний тур
Galeria
Красниставська галерея
Wystawy
Bиставки