Постійні виставки

Доісторія КРАСНОГОСТАВА І ОКОЛИЦЬ

PRADZIEJE KRASNEGOSTAWU I OKOLIC 

Виставка покликана показати зміни, що відбуваються в способі життя людей, здобування їжі, їх праці, вірувань і похоронного обряду в часи, з яких не маємо письмових джерел. На виставці представлені пам'ятки від найстаріших з пізнього палеоліту близько 9 000 р. до н. е. до раннього середньовіччя (XIII ст.).

Do najciekawszych eksponatów należą; wióry krzemienne z Wincentowa, grób skrzynkowy kultury amfor kulistych z Łopiennika Dolnego, skarb denarów rzymskich z Romanowa, egipska figurka "uszebti" oraz bogato wyposażony grób z okresu wpływów rzymskich ze Żdżannego. W celu pokazania sposobów używania narzędzi zrekonstruowano ich drewniane oprawy oraz pradawne palenisko służące do przygotowywania pożywienia w garnku zawieszonym na trójnogu nad ogniem. Wystawę wzbogaca jedyny zachowany fragment średniowiecznych obwarowań miejskich z XIV w.
Автор: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
Повернення
Najnowsze wydarzenia
Останні події
Wirtualne zwiedzanie
Віртуальний тур
Galeria
Красниставська галерея
Wystawy
Bиставки